Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - technik elektronik
(E_zaw_te)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście

Nauczyciel: Piotr Siwka
Nauczyciel: Lucyna Lewandowska
Nauczyciel: Zenon Winkowski
Nauczyciel: Joanna Janiszewska


Wpisz tutaj zwięzły i interesujący tekst, który wyjaśnia o czym jest ten kurs