Technik teleinformatyk
(TTI)

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Nauczyciel: Sławomir Torbus
Nauczyciel: Aleksander Kawula
Nauczyciel: Justyna Siegert
Nauczyciel: Tomasz Ciżmowski
Nauczyciel: Dariusz Surma
Nauczyciel: Monika Baranowska


Materiały do zajęć z:

  • Podstaw teleinformatyki
  • Urządzeń techniki komputerowej
  • Pracownia sieci teleinformatycznych
Testy związane z zagadnieniami teleinformatycznymi
Materiały dotyczące egzaminu zawodowego