klasa 1a z
(1 az)

Nauczyciel: Wojciech Hermanowski
Nauczyciel: Sławomir Sidor


Odpowiedz na pytania szczerze. To nie jest test oceniany.

Ty jesteś w tym teście najważniejszy. To Ty masz się z niego dowiedzieć czy Twoje zachowania w sieci nie zagrażają Twojej przyszłości.

Pedagog szkolny opracuje zbiorcze dane.

NICZEGO NIE UDAWAJ. PISZ ZGODNIE Z PRAWDĄ I SWOIM PRZEKONANIEM.