pomysy na scenariusz FILMU
(scen)

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Nauczyciel: Wojciech Hermanowski


tu miejsce na dyskusje o pomysłach na scenariusze