rekrutacja 2005
(rekr_05)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Nauczyciel: Piotr Siwka


Kurs pozwala na zapoznanie się z zasadami rekrutacji w roku szkolnym 2005/06