Projektowanie i montaż LSK
(PimLSK)

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Nauczyciel: Justyna Siegert
Nauczyciel: Tomasz Ciżmowski


Materiały pomocnicze do przedmiotu Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych dla klas drugich i trzecich technika informatyka oraz klas trzecich technika teleinformatyka.