Zarządzanie zadaniem do samooceny

W poniższej tabelce widać jak kalkulowana będzie końcowa ocena za wykonanie zadania do samooceny. Ocena ta jest wypadkową ważonej sumy dwóch komponentów:

  1. Oceny nauczyciela za własną ocenę studenta swojej pracy. Ocena ta może być określona jako "ocena oceny". Od chwili, kiedy student prześle swoją pracę, jego własna ocena nie podlega zmianie. Tak więc student NIE będzie miał możliwości ponownej oceny swojej pracy nawet po ponownym oddaniu pracy. Ocena ta ma wpływa na ocenę końcową, ale generalnie rzecz biorąc ocena nauczyciela jest dużo ważniejsza. Z tego też powodu, ocena ta powinna mieć nadaną mniejszą wagę niż ocena nauczyciela.
  2. Oceny nauczyciela pracy studenta. Jak już zostało powiedziane wyżej, ocena ta powinna stanowić najważniejszy element oceny końcowej. Jeśli nauczyciel dopuszcza wielokrotne oddawanie prac, wówczas powinien on również zadecydować czy ocena końcowa za to ćwiczenie powinna być średnią z ocen uzyskanych za wszystkie przesłane prace czy też być oceną za najlepszą spośród przesłanych prac.

Te komponenty powinny być odpowiednio wyważone. Nauczyciel może n.p. przyznać ocenie oceny bardzo niską rangę, nawet zero. Wówczas ocena końcowa zależeć będzie od oceny za pracę. Waga przyznana każdemu z elementów może być zmieniona w każdym momencie podczas trwania ćwiczenia a efekt tych zmian powinien być od razu widoczny w tabeli ocen.

Strona zarządzania ćwiczeniem zawiera także informacje dotyczące samego ćwiczenia (przesłane przez nauczyciela), oceny studentów dotyczące własnych prac oraz ich prace. Informacje zawarte na tej stronie mogą być zmienione, usunięte, przejrzane bądĽ ponownie ocenione. Podsumowując, ta strona ma na celu umożliwienie moniotorowania postępów studentów w zakresie wykonywania ćwiczeń do samooceny.

Spis wszystkich plików pomocy