Porównanie ocen

W ćwiczeniu zwykle część pracy oceniana jest podwójnie. Najpierw student sam ocenia swoją pracę a następnie robi to nauczyciel. Dla nauczyciela punktem wyjściowym jest ocena ucznia. Kieruje się on własnym systemem oceny który nie musi pokrywać się z systemem oceny uczniowskiej. (Maksymalne oceny w skali zwane są odpowiednio "Ocena Studencka" i "Ocena decydująca".) należy zaznaczyć że ocena studencka nie jest w użyciu. Ocena studencka daje tylko skalę porównawczą do oceny nauczyciela.

Stopień podobieństwa pomiędzy oceną studencką i nauczycielską bazuje na różnicach pomiędzy wynikami indywidualnych podejść (w rzeczywistości pokrywające się oceny są uznawane). Sens różnic musi być przełożony na zrozumiałą skalę. Opcja "Porównywanie ocen" ukazuje nauczycielowi jak te różnice przekładają się na skalę ocen.

Aby przybliżyć jak działa ta opcja wystarczy prosty przykład 10-ciu pytań TAK/NIE. Dla przykładu oceniający może użyć pytań takich jak: "Czy ten wykres jest sporządzony poprawnie?", "Czy wyliczony zysk wynosi $100.66?"; itp. W sumie jest 10 takich pytań. Kiedy ta lista zostanie stworzona, idealne dopasowanie pomiędzy oceną ucznia i oceną nauczyciela daje 100%, kiedy tylko 1 pytanie się nie zgadza wynik wynosi 90%, dwie niezgodności dają 80%, trzy niezgodności dają 70% itp. To może się wydawać bardzo logiczne i możesz pomyśleć dlaczego ten system nazywa się "Lax" porównaniem. W porządku, przemyśl przypadek studenta którego odpowiedzi na 10 kolejnych pytań były zgadywane. Przeciętnie daje to 5 dobrych odpowiedzi na 10. a więc "Prymitywna ocena" dałaby 50-cio procentową dokładność. Sytuacja staje się trochę bardziej racjonalna z opcją "Luźną"("Lax"), wtedy oceny losowe spadają do 20 %. Jeśli wybrana zostanie opcja "Fair" ryzyko przypadkowej oceny spadnie do zera. Na tym poziomie, wynik 50% uzyskiwany jest gdy dwóch oceniających zgadza się w ośmiu pytaniach na 10. Jeśli istnieje niezgodność 3 pytań wtedy wynik wynosi 25%, kiedy ustawimy opcję na "Strict"("Wymagające") dwie niezgodne odpowiedzi dają wynik 40%. Ustalając opcję "Very strict" niezgodność w dwóch pytaniach obniża wynik do 35% a jedno niezgodne pytanie daje wynik 65%.

Ten przykład pokazuje naocznie że większość systemów ocen posiada szerszy zakres wartości aniżeli tylko TAK lub NIE. W tych przypadkach porównanie jest wynikiem czegoś więcej aniżeli tychże wartości. Zróżnicowane poziomy (Very Lax, Lax, Fair...) są tak poukładane ażeby nauczyciel mógł sam ustalić sposób porównań. Jeżeli czuje że oceny były zbyt wysokie może wybrać "Strict" albo "Very Strict". Najbardziej właściwym podejściem jest ustalenie punktu początkowego na opcji "Fair".

Podczas tego ćwiczenia nauczyciel może zmienić ustawienia tej opcji i przeszacować oceny studenckie ( the "Grading Grades"). Przeszacowanie uzyskuje się poprzez kliknięcie linku "Re-grade Student Assessments"(popraw ocenę studencką) który znajduje się na stronie administracji dotyczącej ćwiczeń. To może być zmieniane w każdym momencie ćwiczeń.

Spis wszystkich plików pomocy