Oceny końcowe

Pierwsza ocena w tabeli to ocena za pierwszą wersję pracy. Ocena ta jest dodawana do następnych ocen za kolejne wersje pracy. Wagi z kolei, używane są przy wyliczaniu ostateczniej oceny, używając dwóch poprzednich ocen. Ostateczna ocena będzie albo średnią ocen dyskutowanych wcześniej bądĽ najlepszą oceną za daną wersję pracy.

Spis wszystkich plików pomocy