Maksymalna ocena

Ten parametr określa maksymalną wartość oceny końcowej. Ocena może wahać się pomiędzy 0 i 100%. Wartość ta może być zmieniona w dowolnym momencie. Efekt tej zmiany powinien być natychmiast widoczny na stronie ocen.

Spis wszystkich plików pomocy