Ocenianie prac

W ćwiczeniu z własną oceną pracy przez studenta ten sam formularz ocen używany jest przez studenta jak i nauczyciela do oceny pracy. Formularz ten używany będzie w różnych stadiach procesu oceniania przez studenta i nauczyciela tak więc osobne uwagi zostaną przedstawione tym grupom poniżej.

Dla studentów

Formularz ten będzie używany głównie po to abyś wiedział jak będzie oceniana twoja praca. Musisz wypełnić ten formularz zanim będziesz mógł wysłać swoją pracę. Możesz użyć tego formularza do próbnej oceny swojej pracy - formularz ten nie będzie przesłany nauczycielowi nawet gdy go zapiszesz. Możesz powrócić do tego formularza i go poprawić (jak i swoją pracę) ile razy chcesz pod warunkiem, że nie przesłałeś/aś swojej pracy. Nie musisz także od razu przesyłać swojej pracy po wypełnieniu tego formularza. Kiedy jednak już pracę swoją prześlesz, wówczas nie będziesz mógł/mogła już jej zmienić.

Jeśli nauczyciel zażąda od Ciebie zmiany pracy i jej ponownego przesłania, wówczas nie będzie potrzeby ponownej oceny nowej wersji twojej pracy. Oceny tej dokonuje się tylko za pierwszym razem.

Ta pierwotna ocena twojej pracy przez ciebie samego/samą będzie oceniona przez nauczyciela, który może skomentować twoje twierdzenia. Te komentarze będą widoczne a ocena za twoją ocenę swojej pracy może mieć udział w ocenie końcowej twojej pracy.

Dla nauczycieli

Formularz ten jest używany do oceny prac studentów. Ocena wpisana w tym formularzu powinna stanowić zasadniczy komponent oceny końcowej za dane ćwiczenie. Komentarze i ocena będą widoczne dla studenta. Po dokonaniu oceny będziesz musiał zdecydować czy student będzie mógł zmienić swoją pracę i ją ponownie przesłąć czy nie.

Kiedy zapiszesz swoją ocenę pracy studenta, ocena ta przez krótki czas nie będzie widoczna dla studenta, po czym zostanie upubliczniona. W tym okresie czasu możesz dokonać zmiany oceny.

Spis wszystkich plików pomocy