Ocenianie prac

Pierwsza połowa strony przedstawia własną ocenę studenta. Ta ocena powinna zostać oceniona (maksymalnie do 20 punktów). "Ocena ocen" powinna być uzasadniona w okienku w którym wpisuje się komentarze nauczyciela.

W drugiej części strony jest forma w kórej możesz dokonać własnej oceny pracy studenta.

Spis wszystkich plików pomocy