Zarządzanie ćwiczeniem z własną ocena pracy

Ćwiczenie z własną ocena pracy jest bardziej rozbudowane niż zwykłe zadanie. Obejmuje ono następujące 4 fazy:

 1. Utworzenie ćwiczenia Proces oceniania pracy może zostać ułatwiony jeśli zostanie podzielony na szereg ELEMENTÓW oceny. To pozwala zredukować subjektywizm oceny i daje studentom pewien punkt odniesienia przy dokonywniu własnych ocen pracy. Za utworzenie elementów oceny odpowiedzialny jest nauczyciel, który tworzy arkusz ocen (zobacz poniżej.)

  Wraz z elementami oceny nauczyciel musi przesłac plik Worda lub plik HTML'a w którym opisuje on zadane ćwiczenie. Plik ten zostanie pokazany studentom w drugiej fazie tego ćwiczenia.

  Nauczyciele jeśli chcą mogą przygotować zestaw podobnych ćwiczeń w Wordzie lub HTMLu. Ćwiczenia te muszą być podobne do siebie ponieważ będą ocenianie według tych samych elementów oceny. Przesłanie podobnych ćwiczeń nie jest obowiązkowe a dla pewnych typów prac może okazać się niezbyt właściwe.

 2. Zezwól na przesłanie pracy Po wejściu w tą fazę, ćwiczenie jest już dostępne dla studentów. Jeśli nauczyciel ułożył wiele ćwiczeń wówczas studenci widzą różne ćwiczenia, w przeciwnym wypadku widzą te same ćwiczenia.

  Zanim studenci będą mogli przesłać pracę, będą musieli najpierw wypełnić formularz ocen. Po jego wypełnieniu mogą przesłać pracę. Mogą też zmienić pracę w oparciu o ich włąsną ocenę tej pracy dokonanej na formularzu ocen. Nauczyciel widzi własną ocenę studetna i może ją ocenić. To "podwójny formularz ocen". Na koniec nauczyciel może zażądać ponownego przesłania pracy przez studenta.

  Jak tylko student prześle pracę, wówczas nauczyciel może ponownie ocenić tą pracę. Jeśli studenci będą dopuszczeni do wielokrotnego składania prac, wówczas nauczyciel musi zdecydować czy ocena końcowa będzie najwyższą uzyskaną oceną czy średnią oceną ze wszystkich przesłanych prac. Parametr ten może być w każdej chwili zmieniony a jego efekt będzie od razu widoczny w tabeli ocen.

 3. Koniec samooceny studentów i terminu przesyłania prac Po upływie terminu do nadsyłania prac nauczyciel przechodzi do tej fazy oceniania pracy. W tej fazie, powinien on zakończyć ocenę prac zanim przejdzie do ostatniego etapu.

 4. Pokaż ocenę końcową i tabelę najlepszych prac W ostatniej fazie ćwiczenia do samooceny studenci mogą zobaczyć swoje "ostateczne" oceny. We wszystkich fazach oprócz pierwszej, oceny są dostępne dla studentów, jednakże są one tylko "połowicznymi" ocenami, ponieważ są liczone na gorąco na podstawie ocen dostępnych w danym momencie.

  Studenci i nauczyciel mają także dostep do tabeli najlepzych prac, która pokazuje najlepsze prace na górze. Tutaj pokazywana jest ocena za pracę, którą dał jej nauczyciel. Jeśli student przesłał więcej prac, pokazana zostanie tutaj jego czy jej najlepsza praca.

Ostateczna ocena studenta jest ważona kombinacją oceny nauczyciela i własnej oceny pracy studenta. Wagi domyślnie ustawione są na 1. Mogą być one zmienione na stronie Administracja w każdym momencie prowadzenia ćwiczenia a efekt tych zmain będzie od razu widoczny w tabeli ocen.

Nauczyciel może otworzyć stronę "Administracja" w dowolnym momencie. Na stronie tej można zobaczyć aktualne wartości przypisane wagom i można je też tam zmienić. Strona ta zawiera listę przesłanych prac i własne oceny studentów tych prac. Nauczyciel może używać tej strony do oceniania i ponownego oceniania prac i własnych ocen studentów, usuwania prac i ich własnych ocen i monitorowania postępów w wykonywaniu danego ćwiczenia.

Spis wszystkich plików pomocy