Ten link przelicza ponownie wszystkie oceny ucznia. Zwykle jednak nie ma potrzeby przeprowadzania takiego przeliczania. Nowe osiągnięcia studenta są automatycznie przeliczane po odpowiednim ocenieniu pracy przez nauczyciela.

Jeśli oceny wydają się za wysokie lub za niskie nauczyciel może zmienić opcję "Comparison of Assessments"("Porównywanie ocen") (poprzez aktualizacje ćwiczeń). Ustawieniem standardowym jest opcja "Fair". Jeśli oceny są zbyt wysokie wówczas ustawienie opcji "Strict" lub "Very Strict" zredukuje oceny. I przeciwnie jeśli oceny są zbyt niskie wybór opcji "Lax" lub "Very Lax" spowoduje ich wzrost.

Jeśli istnieje konieczność zmiany ustawień wymagane są następujące kroki:

  1. Zaktualizuj ustawienie Porównania ocen dla danego ćwiczenia;
  2. Wejdź na stronę ćwiczeniowa Administracji i kliknij link "Poprawianie ocen studenckich"("Re-grade Student Assessments").
Procesy te mogą być swobodnie powtarzane.

Spis wszystkich plików pomocy