Opis zadania

Nauczyciel musi przesłać przynajmniej jeden opis zadania. Opis ten może być zawarty w dokumencie Worda lub w pliku HTML lub innym pliku który może być wyświetlony przez przeglądarkę. Plik ten będzie wyświetlony studentom i powinien zawierać jasne instrukcje dotyczące wykonania zadania.

Nauczyciel może przesłać więcej niż jeden opis ćwiczenia. Wówczas system będzie losowo wyświetlał opisy tego samego ćwiczenia. Różne opisy powinny być jednak do siebie na tyle podobne, aby nie utrudnić oceniania pracy na Formularzu ocen.

Spis wszystkich plików pomocy