Prawa autorkie w szkole
(PA)

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu


kurs zawiera omówienie praw autorskich związanych z działalnością edukacyjną i naukową